Příprava, zajištění a kontrola předpisu plateb spojených s vlastnictvím a užíváním bytových a nebytových jednotek (vedení a kontrola v elektronické podobě), kontrola úhrad...   ...více

Smluvní zajištění běžného úklidu a údržby společných prostor objektu, úklid a údržba přilehlých chodníků, vnitrobloků a ostatních venkovních prostor. Zvláštní režim...   ...více

Podávání návrhů na vklady a zápisy do katastru nemovitostí. Zastupování zájmů vlastníka týkajících se spravovaného majetku u soudu na základě plné moci. Uzavírání...   ...více

Dle pokynů vlastníka poskytuje správce podporu při výběrových řízeních, shromažďování a předkládání nabídek pro investiční akce a to v dohodnutém, písemně zpracovaném...   ...více