Inženýrská činnost

Správce poskytuje dle pokynů vlastníka podporu při výběrových řízeních, shromažďování a předkládání nabídek pro investiční akce a to v dohodnutém, písemně zpracovaném rozsahu

  • Příprava zakázky ( analýza a objasnění zakázky, specifikace podkladů, rozsah práce )
  • Návrh akce ( spolupráce s projektantem při vypracování variantních studií, objasnění podstatných vazeb na okolí, předběžná jednání s úřady, dotčenými osobami a organizacemi, předběžná vyjádření stavebních úřadů )
  • Zajištění přípravy podkladů pro výběrové řízení
  • Provedení výběrového řízení ve spolupráci s výborem společenství (odborná pomoc při posuzování a hodnocení nabídek, zajištění souvisejících administrativních činností )
  • Zajištění prohlídek místa pro jednotlivé uchazeče
  • Příprava smlouvy s vybraným uchazečem
  • Spolupráce při provádění prací- zajištění dohledu
  • Kontrola účtovaných cen
  • Zajištění odborných a znaleckých posudků
  • Spolupráce po dokončení stavby ( zajištění kolaudačního řízení, odstranění vad a nedodělků, vyhodnocení stavby)

Aktualita 1

Nejprve premiér Jan Fischer po příchodu do Českého olympijského domu ve Vancouveru vtipkoval: "Mou nejoblíbenější a vlastně jedinou sportovní disciplínou je chození po pražských kavárnách." Pak pokračoval: "Rozhovor o sportu? Tak to bude dřina!"
Předseda vlády České republiky Jan Fischer (vpravo) sledoval se svou manželkou závod boulařek.foto: Michal Růžička, MF DNES

Předseda vlády České republiky Jan Fischer (vpravo) sledoval se svou manželkou závod boulařek.

Ale vzápětí se rozpovídal o gymnastice, fotbalu, sportovcích, kterým přiletěl na hry fandit, i o své fyzické podobě s hokejovým koučem Vladimírem Růžičkou.