Nabídková cena - správa nemovitostí

Počet bytových a nebytových jednotek

Cena v Kč

Do 20 nájemních jednotek

3.800,-Kč za celý objekt/měs

21 až 50 nájemních jednotek

215,- Kč /náj.jedn/měsíc

51 až 150 nájemních jednotek

175,- Kč /náj.jedn/měsíc

151 až 200 nájemních jednotek

145,- Kč /náj.jedn/měsíc

201 až 500 nájemních jednotek

115,- Kč /náj.jedn/měsíc

500 a více nájemních jednotek

individuálně dle dohody

Garážové stání

65,- Kč /náj.jedn/měsíc

Profesionální předseda

cca 6500,-Kč /objekt/měsíc

Administrativní budovy

8,-Kč /m2 celkové plochy
v objektu

  • Cena může být s ohledem na určitá specifika po dohodě s konkrétním klientem individuálně upravena.
  • Cena je stanovena jako paušální částka za správu jedné bytové nebo nebytové jednotky a měsíc nebo za celý objekt (do 20 jednotek).
  • Cena obsahuje všechny náklady na splnění zakázky (technický servis, evidence a zajišťování oprav a revizí, předpis a evidence nájmu, upomínání neplatičů, vyúčtování služeb, podvojné účetnictví atd.). Cena je konečná

Platnost nabídkové ceny : výše uvedená cena je fixní a je platná pro celý rok 2022.