Historie společnosti

červenec 1991 - 30. června 1993 - MČ Praha 2

v červnu 1991 jsem se zúčastnil na Praze 2, jako společník jedné z nových firem, transformace (likvidace) OPBH Praha 2. V této firmě jsem do června 1993 zodpovídal za oblast správy obecních domů.

objem zakázky : 24 obecních domů ( cca 450 BJ a cca 70 NP ).

rozsah poskytovaných služeb : komplexní správa na základě mandátní smlouvy

další podstatné technické a ekonomické náležitosti : od r. 1992 i správa cca 10 kotelen MČ Praha 2

objednatel zakázky : MČ Praha 2

 

červenec 1993 – březen 2001 - MČ Praha 10

správa obecních domů a objektu tzv. "Vršovického zámečku" pro Městskou část Praha 10.

objem zakázky : reprezentativní objekt OÚ Praha 10

rozsah poskytovaných služeb : správa na základě mandátní smlouvy

další podstatné technické a ekonomické náležitosti : od r. 1994 i správa 5 kotelen MČ Praha 10

objednatel zakázky : MČ Praha 10

 

rok 1994 - dosud - Bytová družstva, Společenství vlastníků a soukromé domy

správa domů nově vzniklých bytových družstev, domů společenství vlastníků i soukromých majitelů po celé Praze.

objem zakázky : cca 90 domů

rozsah poskytovaných služeb : komplexní správa na základě mandátní smlouvy

další podstatné technické a ekonomické náležitosti : od r. 1994 i správa kotelen

objednatel zakázky : různá bytová družstva, společenství vlastníků a soukromí majitelé domů