Správa tepelných zdrojů

  • Standardní služby zajišťování provozu kotelen a výměníkových stanic.
  • Školení obsluhy.
  • Revize plynových zařízení.
  • Zkoušky tlakových zařízení.
  • Speciální plynařské činnosti, tj především práce v prostředích s nebezpečí výbuchu.
  • Rozšířené služby.
  • Dálkový monitoring, zařízení přes internet a mobilní telefon.