Informační portál SVJ

Informační portál SVJ naleznete zde

Podpora orgánů SVJ

  • Účast správce na jednáních výboru, kontrolní komise, či shromáždění vlastníků, případně na dalších jednání na podkladě výzvy výboru SVJ, či kontrolní komise
  • Na základě výzvy výboru SVJ správce poskytuje podporu při přípravě shromáždění, kontroluje účastníky dle evidence vlastníků, zajišťuje přípravu a zpracování hlasování, zajišťuje zápis ze shromáždění.
  • Dále pro Vám můžeme provádět funkci profesionálního předsedy.