Představení společnosti

 

Vážení potencionální obchodní partneři,

naše firma se touto cestou uchází o možnost zajišťovat pro Vás správu domovního a bytového fondu. Společnost CRUX-RK s.r.o. sídlí na Praze 10 a v oblasti správy nemovitostí se pohybuje již od roku 1991.

Společnost CRUX-RK s.r.o. sdružuje a zaštiťuje skupinu společností CRUX zabývajících se výhradně správou nemovitostí.

Pro případ, že se rozhodnete využít nabídky našich služeb, nabízíme v krátké době kompletní převzetí celé agendy. Přesto, že jsme si vědomi možných problémů, které mohou nastat při převzetí domů dosud spravovaných jinou firmou, jsme připraveni, v případě že shledáme nějaké nedostatky, tyto v co nejkratší době odstranit. Domníváme se, že bychom ve spolupráci s Vámi mohli k oboustranné spokojenosti využít zkušeností, které firmy CRUX získaly během své dosavadní praxe.

Našim cílem je poskytnout klientům kvalitní podklady, informace a servis.

Těšíme se na vzájemnou spolupráci.

Ing. Roman Kopecký
jednatel společnosti
tel. 608341716