Vážení klienti,

přejeme Vám a všem Vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2018 pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.

Zároveň Vás prosíme o pochopení omezeného provozu v době Vánoc. Ve dnech 27.až 29. prosince bude naše kancelář zavřena. Pokud si budete chtít domluvit schůzku, volejte tel. 777 270 120 nebo 608 341 716.

Děkujeme za pochopení

Představení společnosti

 

Vážení potencionální obchodní partneři,

naše firma se touto cestou uchází o možnost zajišťovat správu domovního a bytového fondu. Firma CRUX-RK s.r.o. sídlí na Praze 10 a v oblasti správy nemovitostí se pohybuje již od roku 1991.

Pro případ, že se rozhodnete využít nabídky našich služeb, nabízíme v krátké době kompletní převzetí celé agendy. Přesto, že jsme si vědomi možných problémů, které mohou nastat při převzetí domů dosud spravovaných jinou firmou, jsme připraveni, v případě že shledáme nějaké nedostatky, tyto v co nejkratší době odstranit. Domníváme se, že bychom ve spolupráci s Vámi mohli k oboustranné spokojenosti využít zkušeností, které firma CRUX-RK s.r.o. získala během své dosavadní praxe.V této nabídce jsme se soustředili zejména na podání základních informací, nicméně jsme si vědomi toho, že touto cestou nelze obsáhnout všechny informace vyčerpávajícím způsobem a ujišťujeme Vás, že jsme ochotni tuto nabídku kdykoli doplnit, případně Vám zodpovědět jakékoli dotazy a podat bližší informace.

Ing. Roman Kopecký
jednatel společnosti