Představení společnosti

 

Vážení potencionální obchodní partneři,

naše firma se touto cestou uchází o možnost zajišťovat správu domovního a bytového fondu. Firma CRUX-RK s.r.o. sídlí na Praze 10 a v oblasti správy nemovitostí se pohybuje již od roku 1991.

Pro případ, že se rozhodnete využít nabídky našich služeb, nabízíme v krátké době kompletní převzetí celé agendy. Přesto, že jsme si vědomi možných problémů, které mohou nastat při převzetí domů dosud spravovaných jinou firmou, jsme připraveni, v případě že shledáme nějaké nedostatky, tyto v co nejkratší době odstranit. Domníváme se, že bychom ve spolupráci s Vámi mohli k oboustranné spokojenosti využít zkušeností, které firma CRUX-RK s.r.o. získala během své dosavadní praxe.V této nabídce jsme se soustředili zejména na podání základních informací, nicméně jsme si vědomi toho, že touto cestou nelze obsáhnout všechny informace vyčerpávajícím způsobem a ujišťujeme Vás, že jsme ochotni tuto nabídku kdykoli doplnit, případně Vám zodpovědět jakékoli dotazy a podat bližší informace.

Ing. Roman Kopecký
jednatel společnosti